Ασφάλεια Τροφίμων

Μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια και την ποιότητα

Η ασφάλεια είναι μία από τις βασικές μας αξίες, και τίποτα για μας δεν είναι πιο σημαντικό από το να παρέχουμε ασφαλή, ποιοτικά τρόφιμα. Πολλές φορές υπερβαίνουμε και τα αναγκαία από το νόμο. Φυσικά, αυτή η προτεραιότητα στην ασφάλεια τροφίμων δεν έχει μόνο θεωρητικό αντίκτυπο. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να προστατεύσετε την φήμη της επιχείρησης σας έτσι ώστε οι πελάτες να επιστρέφουν για περισσότερα…
Η Sabi Foodservice εφαρμόζει ένα σύστημα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), ένα εξειδικευμένο σύστημα Ελέγχου για τα τρόφιμα και αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Οι αρχές του HACCP είναι:
* Εντοπίζονται οι τυχόν κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα, με σκοπό την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
* Εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια, στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων ή για την μείωσή του, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου παραγωγής ασφαλών τροφίμων.
* Καθορίζονται κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό, όσο αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.
* Καθορίζονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
* Καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου.
* Καθορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης για την αποτελεσματική λειτουργία των μέτρων.
* Τηρούνται αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων και να καθίστανται δυνατοί οι επίσημοι έλεγχοι.
Αλυσίδα ψύξης
Τα προϊόντα πρέπει να διατηρούν την θερμοκρασία τους αλλιώς θα υποφέρει η διάρκεια ζωής τους. Η Sabifoodservice προσέχει όλες τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσει άριστες συνθήκες θερμοκρασίας καθ όλη την διάρκεια της διανομής.
Προϊόντα που παραλαμβάνονται στους αποθηκευτικούς μας χώρους και αποκλίνουν από τα δεκτικά όρια θερμοκρασίας, απορρίπτονται άμεσα.

/